Pikipop-festivaalin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Rotos ry
  Y-tunnus 1851729-4
  Toivoniementie 3 as 7, 90500 Oulu

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Pikipopin vapaaehtoisvastaava
  info@rotos.fi

 3. Rekisterin nimi
  Pikipopin vapaaehtoistyöntekijärekisteri

 4. Rekisteröidyt
  Rekisterissä ovat Pikipopin vapaaehtoistyöntekijät.

 5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
  Rekisterin tietoja käytetään rekisteröityjen suostumuksella viestintään.

 6. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rotos ry kerää rekisteriin vain tarvittavat tiedot viestintää varten; nimen, sähköpostin ja puhelinnumeron.

 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteinä toimivat rekisteröidyt itse.

 8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
  Rekisterin tietoja ei siirretä, eikä luovuteta eteenpäin.

 9. Tietojen suojaus
  Rekisterin tietoja säilytetään vapaaehtoisvastaavan tietokoneella, joka on suojattu salasanalla.

 10. Tietojen käsittelyn kesto
  Rekisterin tietoja säilytetään (6) kuukautta, keräämishetkestä, jonka jälkeen ne poistetaan.

 11. Tietojen käsittelijät
  Tietoja käsittelee Pikipopin vapaaehtoisvastaava.

 12. Rekisteröityjen oikeudet
  Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva tarkistus-, korjaus- ja poisto-oikeus.

 13. Yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti info@rotos.fi.